SUPERVALIKLIS

Priemonė apnašų ir cementinių skiedinių likučių valymui.

Naudojimo būdas: Neskiestas preparatas ant paviršiaus tepamas šepečiu ar skuduru, purškiamas. Jei apnašos labai gausios, apdorojimą galima pakartoti. Valant plastmasines formas, jas galima pamerkti į preparatą. Nuvalytą paviršių nuplauti vandeniu. Instrumentus pamerkti ir keletą minučių palaikyti.

Talpa: 5 l, nuokrypis +/- 2 proc.

Panaudojimo sritys:

  • Mūro (trinkelių, keramikinių plytų ir kitų statybinių medžiagų) valymui nuo apnašų - valo spalvotą betoną, paviršiui suteikia kokybišką išvaizdą;
  • Instrumentų ir mechanizmų valymui - puikiai nuplauna cementinių skiedinių likučius nuo instrumentų ir mechanizmų;
  • Cementinių skiedinių prielipų valymui - puikiai nuima cementinių skiedinių likučius nuo stiklo, metalo, medienos, eternito, metalinių rėmų, keraminių čerpių;
  • plastmasinių formų valymui nuo skiedinių likučių;
  • apnašų valymui nuo molio plytų;
  • paviršių valymui prieš remontą ir impregnavimą.

Saugumo priemonės:
Dėvėti individualias apsaugos priemones (pirštines, apsauginius akinius, apsauginius skydelius, chalatus, kombinezonus, storapadę avalynę ). Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Po naudojimo rūpestingai uždaryti bakelį. Būtina darbo patalpos ventiliacija. Preparatas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis. Išsipylusį preparatą sugerti smėliu, pjuvenomis. Smulkesnė informacija pareikiama produkto pase.    

Laikymas:
Laikyti originaliuose gerai uždarytuose bakeliuose kamščiu į viršų. Rekomenduojama temperatūra nuo 5°С iki 30°С. Nelaikyti su šarmais, maisto produktais. Saugoti nuo tiesioginių saulės, artimų šilumos šaltinių, atviros ugnies.

Techninės charakteristikos:
Spalva – nuo bespalvės iki šiaudų spalvos
рН – maždaug 1
Kvapas - stiprus
Tinka naudoti 1 metus

Perspėjame:
Sudėtyje yra azoto ir fosforo rūgštys
R34 – sukelia nudegimus
S1/2 – laikyti užrakintus vaikų nepasiekiamoje vietoje
S23 -  neįkvėpti produkto garų, aerozolio
S24/25 – vengti patekimo ant odos ir į akis
S26 – patekus į akis, plauti dideliu kiekiu tekančio vandens, kreiptis į gydytoją
S36/37/39 – dėvėti tinkamus drabužius, pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius skydelius
S45 – po avarijos ar blogos savijautos kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę ar etiketę.